ASYLKOMMITTÉN HJÄLPER OCH STÖDER ASYLSÖKANDE

Vi hjälper asylsökande i kontakter med myndigheter, läkare, advokater
Vi hjälper barn att få vård och skola. Vi är många gånger de asylsökande familjernas enda kontakt med Sverige.
När en familj bestämmer sig för att gå under jorden har de snart ingen mat på bordet. Vi ser till att de inte svälter.

Det blir tyvärr allt fler som behöver vår hjälp. Vi skulle behöva vara många många fler

 

ASYLKOMMITTÉN FÖRSÖKER BILDA OPINION

Vi sprider information och för fram våra krav i debattartiklar och olika kampanjer

Vi lyfter fram enskilda speciellt upprörande fall i insändare och manifestationer

I dag behövs vi mer än någonsin

Vi behöver bli många,många fler!

Vill du vara med? Kontakta oss gavleborg@asylkommitten.se eller på facebook Asylkommittén Gävleborg

 

2020-12-21