ASYLKOMMITTÉN HJÄLPER OCH STÖDER ASYLSÖKANDE

Vi hjälper asylsökande i kontakter med myndigheter, läkare, advokater
Vi hjälper barn att få vård och skola. Vi är många gånger de asylsökande familjernas enda kontakt med Sverige.
När en familj bestämmer sig för att gå under jorden har de snart ingen mat på bordet. Vi ser till att de inte svälter.

JUST NU HAR VI ETT ONORMALT LÄGE

Sveriges riksdag har beslutat om en tillfällig lagändring som drastiskt försämrar flyktingars situation i Sverige.
Sverige ligger nu på EU:s absoluta miniminivå i fråga om asyllagstiftning
-Tillfälliga uppehållstillstånd på tre år eller 13 månader ersätter i de flesta fall permanenta uppehållstillstånd
-Möjligheterna till familjeåterförening försämras drastiskt
-Ensamstående som fått avslag på sin asylansökan mister omedelbart sin dagersättning och sitt boende
-Sveriges gränser är i princip stängda för nya asylsökande utan giltiga identitetshandlingar. Detsamma gäller runt om i Europa

Samtidigt är situationen i världen sådan att alltfler tvingas fly för sina liv. Inte sedan andra världskriget har så många varit på flykt. De flyr längs livsfarliga vägar för att mötas av ett EU som stänger sina gränser.

Detta kommer att innebära:

-Mänskliga tragedier. Barn som tvingas växa upp utan sina föräldrar
-Desperata människor tvingas välja allt farligare vägar för att försöka fly till säkerhet. Fler döda i Medelhavet
-Ett hårdare mer rasistiskt klimat då vi dagligen erfar att människor på flykt inte behandlas som människor

-Asylkommittén kommer att behövas mer än någonsin!

Vi behövs för att bilda opinion mot detta onormala, omänskliga läge
Vi behövs för att stödja att bistå dem som drabbas av det onormala, omänskliga läget

Vi behöver bli många,många fler!

Vill du vara med? Kontakta oss gavleborg@asylkommitten.se eller på facebook Asylkommittén Gävleborg

 

2016-06-28