Månatliga arkiv: februari 2015

Temmedakväll i Björksätra där Asylkommittén medverkar

temakväll i björksätra ”I nytt land,-välkommen?” nyfiken pÃ¥ asyl-/flykting-/migrationsfrÃ¥gor? Information om hur asylprocessen fungerar, hur det praktiskt genomförs och vilka aktörer som gör vad. Välkommen pÃ¥ temakväll i Björksätra kyrka – medverkande frÃ¥n Sandvikens kommuns Arbetslivsförvaltning, Röda Korset, Asylkommittén Gävleborg, Migrationsenheten i Gävle och Svenska kyrkan i Sandviken. Kvällsfika frÃ¥n kl. 18 Information om kvällen lämnas av diakon Susanne, 026-25 00 17 18.30 björksätra kyrka mÃ¥ndag 2 mars