Aylkommittén i Gävleborg på Facebook

Kalendarium

Kontakta oss

Bli medlem

Stöd oss med en gåva

 

 

image002

ASYLKOMMITTÉN HJÄLPER OCH STÖDER ASYLSÖKANDE

Vii hjälper asylsökande i kontakter med myndigheter, läkare, advokater
Vi hjälper barn att få vård och skola. Vi är många gånger de asylsökande familjernas enda kontakt med Sverige.
När en familj bestämmer sig för att gå under jorden har de snart ingen mat på bordet. Vi ser till att de inte svälter.
Det blir tyvärr allt fler som behöver vår hjälp. Vi skulle behöva vara många, många fler.

ASYLKOMMITTÉN FÖRSÖKER BILDA OPINION

Vi sprider information och för fram våra krav i debattartiklar och olika kampanjer.
Vi lyfter fram enskilda speciellt upprörande fall i insändare och manifestationer
Fram till valet 2014 driver vi kampanjen
Asylrätt 2014

ASYLKOMMITTÉN KRÄVER

-Sverige ska aldrig någonsin utvisa någon till tortyr och förföljelse
-Formuleringen ”synnerligen ömmande omständigheter” i lagtexten ska ersättas av ”särskilt ömmande omständigheter” och detta ska gälla alla, inte bara barn
-Överföringar enligt Dublinförordningen ska stoppas och regeringen ska verka för Dublinförordningens avskaffande.
-Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket. Som i all annan rättspraxis ska en persons historia anses trovärdig tills motsatsen bevisats
-Barnkonventionen ska antas som svensk lag

 

 

 

FARR Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd

Rådgivningsbyrån –För asylsökande och flyktingar

Barnkonventionen

 

 

Stöd kampanjen

ASYLRÄTT2014

som vill att rätten till asyl ska ha en självklar plats
i debatten inför riksdagsvalet 2014

.
Läs mer om kampanjens krav
Skriv under namninsamlingen

 

”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”
Ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter