Kalendarium för Asylkommittén i Gävleborg:

Månadsmöten kommer att hållas på måndagar. Mötena är öppna för alla.

Tills vidare hålls mötena på internet. Mötena börjar klockan 18.00

OBS: i år kommer våra möten att hållas via videolänk
Anmäl att du vill delta genom att skicka namn, telefonnummer och mejladress till gavleborg@asylkommitten.se
Du kommer då att få ett mejl med en länk som du klickar på när mötet ska börja

.

Årsmöte 2020 måndag 20 april på internet

Måndag 18 maj 2020 på internet

Måndag 15 juni 2020 på internet

Måndag 24 augusti 2020 på internet

Måndag 21 september 2020 på internet

Måndag 19 oktober 2020 på internet

Måndag 23 november 2020 på internet

Måndag 21 december 2020 på internet

Måndag 18  januari 2021 på internet

Måndag 22 februari 2021 på internet

Måndag 22 mars 2021 på internet

Årsmöte 2021 måndag 19 april på internet

.

Manifestationer:

Lördag 26 september klockan 12.00 Stortorget

.

Till mötet i Sandviken försöker vi samåka. Ring Per Erlandsson telefon 026-198138

Vill du ha mer information om detta, vänd dig till Ingrid Thyr, thyran2@gmail.com eller telefon 073-722 52 56